Ogłoszenia na XXXIV Niedzielę

Niedziela Chrystusa Króla (20.11.2022r.)

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

  1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. To dzień patronalny ministrantów. Na mszy św. o 11.00 nasi kandydaci zostaną przyjęci do grona ministrantów i otrzymają komże.
  2. Za tydzień pierwsza niedziela adwentu. Roraty w okresie Adwentu będą odprawiane w dni powszednie o godz. 7:00, w piątki o 17.00. W ten dzień Roraty wyjątkowo na mszy wieczorowej. Zapraszamy wtedy szczególnie dzieci z lampionami. Po Roratach dla dzieci i opiekunów coś ciepłego i słodkie niespodzianki. Pierwsze roraty dla dzieci 2 grudnia.
  3. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbędą się w dniach 4-6 grudnia. Plan w gablocie ogłoszeń.
  4. Do puszek na organizację Kościół w Potrzebie zebraliśmy 642 zł. Bóg zapłać.
  5. Po Mszy św. o godz. 9.30. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Po Mszy św. o 11.00 spotkanie dla dzieci i rodziców do 2 Komunii.. Po Mszy wieczornej Nabożeństwo do św. Szarbela.
  6. W czwartek po mszy wieczorowej zapraszam na spotkanie grupy modlitewno- biblijnej. Spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych na plebanii.
  7. Pan Organista w tygodniu odwiedzi z opłatkiem – Zenobin, Kłobukowo, Obręb, Sulkowo, Jasień
  8. Zapraszamy młodzież z naszej parafii, która chciała by się zaangażować na spotkanie w sobotę 27 listopada  do salki parafialnej o 16.30.
  9. Za tydzień po ostatniej mszy nabożeństwo w intencji naszych rodzin.
  10. Bóg zapłać za ofiary, Gość niedzielny. Intencje na kolejny tydzień

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

† Stanisław Gądecki                          

Arcybiskup Metropolita Poznański                

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski        

 Jasna Góra, dnia 14 listopada 2022 roku

Comments are closed