Pomysł uhonorowania i nagradzania w każdym roku ludzi, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą swój indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój gminy Tłuchowo oraz parafii, zrodził się w 2004 roku z inicjatywy ks. kan. Andrzeja Zakrzewskiego – ówczesnego proboszcza Parafii Tłuchowo. Od tegoż roku Kapituła Honorowej Nagrody „Tłuchowianina Roku”, powołana 6 grudnia 2004 roku przez Wójta Gminy Tłuchowo Krzysztofa Dąbkowskiego,  przyznaje ten tytuł,  a wraz z nim nagrodę – statuetkę.

22 stycznia br., podczas uroczystej gali w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie, poznano laureata honorowej nagrody. „Tłuchowianinem Roku 2022” została osoba, która mieszkała w Tłuchowie 18 lat i zapadła głęboko w pamięci tłuchowian ze względu na swoją charyzmę, inicjatywy społeczne i duszpasterskie, poczucie humoru i wielkie serce. Osoba, która pozostawiła po sobie trwałe ślady swej działalności w postaci wielu publikacji książkowych, albumów, odnowionych oraz nowych miejsc pamięci, zainicjowania wielu konkursów oraz przyznawania wielu nagród, m.in. Konkursu Kronik Strażackich; Biegu o Puchar św. Floriana; Nagrody „Srebrne Pióro:; Memoriału Szachwego im. ks. Wincentego Borkowskiego; Mistrzostw Parafii w Tenisie Stołowym. Laureat to również pomysłodawca odbywającego się co roku Przeglądu Piosenki Religijnej i Patriotycznej.

Zaszczytny tytuł „Tłuchowianina Roku 2022” przyznano ks. kan. dr.   Andrzejowi Zakrzewskiemu – pomysłodawcy przyznawania tejże nagrody. Osiemnaście wspólnie przeżytych lat z proboszczem Zakrzewskim pozwoliło nam poznać dwie drogi jego działalności: drogę duszpasterską kapłana i proboszcza oraz drugą, na rzecz środowiska lokalnego, społeczną – połączoną z pasją i osobistymi zainteresowaniami. Obie są dla niego ważne i zaowocowały niezbitymi i trwałymi dowodami, które żyć będą przez pokolenia – czytamy w wyciągu z protokołu honorowej nagrody. Ks. Zakrzewski oprócz wielu inicjatyw zajmuje się od lat ruchem strażackim. W roku 2002 został mianowany Kapelanem Strażaków Powiatu Sierpeckiego, następnie Kapelanem Diecezjalnym. Ten fakt przyczynił się do zacieśnienia współpracy ze strażami – nie tylko powiatów sąsiednich, ale całej diecezji płockiej. Wieloletnie zgłębianie historii i działalności ochotniczych straży pożarnych i państwowych zaowocowało ogromną ilością badań naukowych i publikacji (…), a uzyskanie tytułu doktora w tej dziedzinie jest jakoby nagrodą osobistą za benedyktyński mozół – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody. Związek ks. Zakrzewskiego ze środowiskiem strażackim dał również początek organizacji corocznych spotkań druhów podczas Zaduszek Strażackich i Adwentowych Zamyśleń, a także pielgrzymek. Kapituła doceniła szeroko pojętą działalności byłego proboszcza  i uznała, że właśnie w roku 2022 Honorowy Tytuł Tłuchowianina Roku należy się ks. kan. dr. Andrzejowi Zakrzewskiemu (…). Dzięki inicjatywom i działaniom zmienił i ubogacił on naszą parafię i za to jesteśmy ogromnie wdzięczni (…) – powiedziała na zakończenie Urszula Brożek, sekretarz Kapituły. Nie sposób wymienić wszystkich poczynań ks. Andrzeja Zakrzewskiego na gruncie parafialnym i społecznym. Jedno natomiast należy powiedzieć: to człowiek pełen pomysłów, otwarty na ludzi- ich problemy i radości, zjednujący sobie zaufanie i przychylność innych, dobry gospodarz i osobowość o wielu zainteresowaniach. O tym, jak wielkie dzieła pozostawił mieszkając w Tłuchowie i jak rozpoznawalna jest jego osoba w środowisku lokalnym i poza lokalnym świadczyła obecność na gali przedstawicieli władz samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Podczas uroczystości wręczono również „Srebrne Pióro” – nagrodę dla osób, które promują gminę i parafię Tłuchowo na łamach prasy lokalnej. Tegoroczną laureatką za rok 2022 została Beata Gachewicz – nauczycielka historii i języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie, autorka wielu artykułów w Biuletynie Parafialnym „Apostoł” oraz „Tłuchowskich Zeszytach Historyczno – Społecznych”.

Edyta Gąsiorowska

DSC_0757

Zdjęcie 1 z 96

Comments are closed