W sobotę 18.02 w grupie 20 osób wyjechaliśmy na pielgrzymkę do Lasek pod Warszawą i do Niepokalanowa,. To miejsca związane z błogosławionym Prymasem Stefanem Wyszyńskim, błogosławioną Matką Elżbietą Różą Czacka oraz św. Maksymilianem Mariną Kolbe.
W latach dwudziestych ubiegłego wieku w Laskach , “w dobie, gdy wiedza i racjonalne podejście do życia zdawały się być jedyną drogą, niewidoma Matka Czacka – opierając się jedynie na Opatrzności Bożej – z franciszkańską prostotą tworzyła podwaliny Dzieła, które miało przygotowywać niewidomych do podjęcia życia samodzielnego, w pełni odpowiedzialnego, życia w poczuciu własnej godności i wartości oraz otwartego na innych.” Dzieło Lasek pokazywała nam z wielkim sercem siostra Franciszkanka Służebnica Krzyża Lidia Witkowska. Obejrzeliśmy film, wysłuchaliśmy prelekcji o początkach Lasek, zwiedzaliśmy Muzeum błog. Róży Czackiej, byliśmy w kaplicy i na cmentarzu. 
“Dziś Laski, to miejsce, gdzie dzieci i młodzież wzrastają do akceptacji swego kalectwa, zrozumienia sensu życia. Wzrastają w poczuciu własnej wartości i otwarcia na innych dzięki szczególnej atmosferze Ośrodka, ale także dzięki ludziom dobrej woli, którzy na wiele sposobów chcą ofiarować im swoje serce, zainteresowanie i troskę.”
Wyruszyliśmy potem do Niepokalanowa , czyli do Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbe. Byliśmy w muzeum – poznaliśmy wielkiego świętego Kościoła katolickiego, męczennika, misjonarza, franciszkanina konwentualnego, wielkiego apostoła Matki Bożej, założyciela Rycerstwa Niepokalanej oraz twórcy Niepokalanowa w Polsce i w Japonii. O godz. 15.00 uczestniczyliśmy w koronce do Bożego Miłosierdzia, potem w Mszy św. którą sprawował ks. Proboszcz. Zwiedziliśmy przepiękną Bazylikę, modliliśmy się w kaplicy wieczystej adoracji oraz oglądaliśmy Panoramę Tysiąclecia. 

“Ponad 140 figur znanych polskich chrześcijan przesuwa się przed oczami widzów na tle efektów świetlnych i akustycznych, defilując przed figurą Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej narodu polskiego. Śpiewy religijne i historyczne, odpowiednio dobrane postacie, począwszy od Piastów aż po Jana Pawła II oraz interesujące komentarze dotyczące dziejów naszego narodu na przestrzeni stuleci, dały niezwykły efekt tworząc atrakcyjną całość. W latach, kiedy nie mówiło się nic o roli chrześcijaństwa w rozwoju i dziejach Polski, niepokalanowska Panorama Tysiąclecia wychodziła naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu. W prosty obrazowy sposób ukazywała, co Kościół dał Polsce, a Polska Kościołowi.” 

Około godz.19.00 powróciliśmy do Tłuchowa dziękując za piękny czas. 

 

Comments are closed