REGULAMIN XI OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

 O MISTRZOSTWO PARAFII TŁUCHOWO

1.Cel i zadanie turnieju:

 • popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • zachęcanie młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • propozycja dla mieszkańców gminy na rekreację i czynny wypoczynek,
 1. Organizatorzy turnieju:
 • Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie,
 • UKS „TOP” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie,
 • Orlik Tłuchowo.
 1. Miejsce rozgrywek:

Zawody rozgrywane będą w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte  w Tłuchowie, przy ulicy Szkolnej 3.

 1. Termin rozgrywania turnieju:

12 maja 2023 r. (piątek), początek godz. 16.00.

 1. Uczestnictwo

    W zawodach mogą wziąć udział osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie gminy Tłuchowo

 1. Kategorie wiekowe

Zawody rozgrywane będą z podziałem na płeć, w dwóch kategoriach wiekowych;

 • dzieci i młodzież szkolna (do VIII klasy szkoły podstawowej),
 • młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli.
 1. System przeprowadzenia zawodów

System przeprowadzenia zawodów zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

 1. Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane do dnia 10 maja 2023 r., pod numerem telefonu 784368284 (Robert Urbański), poprzez nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół w Tłuchowie i Mysłakówku, jak również za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych.

 1. Nagrody

Nagrodzeni zostaną trzej najlepsi zawodnicy w każdej kategorii.

 1. Sprawy różne
 • wszelkie protesty należy składać u organizatora w dniu zawodów,
 • wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy,
 • zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność głównie pod względem prawnym i zdrowotnym,
 • za rzeczy zaginione podczas turnieju i pozostawione w szatni organizator nie odpowiada,
 • organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych, zdjęć z turnieju wykonanych podczas imprezy: strona internetowa, plakat, informacje prasowe, także w kolejnych edycjach imprezy, na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym zakresie,
 • wzięcie udziału w turnieju stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie możliwość jego zmian.

 

Comments are closed