W uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 11:00 dzieci z klas IV odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Uroczystość Odnowienia Chrztu Świętego to kolejne ważne wydarzenie w życiu dziecka, w jego rozwoju wiary. To, co przyrzekali i wyznawali rodzice i chrzestni w czasie chrztu, dzieci w czasie tejże uroczystości uczyniły same.
Zapraszamy dzieci i rodziców na Biały tydzień, od poniedziałku do piątku godz. 18:00.

Comments are closed