Dziękujemy wszystkim biorącym udział w tegorocznej Drodze Krzyżowej uliczkami Tłuchowa – Druhom strażakom, harcerzom, lektorom, śpiewającym, […]