Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie – założona została w drugiej połowie XIII wieku z fundacji Piotra, syna Świętosława, któremu książę kujawsko – dobrzyński Kazimierz nadał wieś Tłuchowo w 1252 r. Z dokumentów wizytacyjnych z 1564 i 1597 r. wynika, że tłuchowski kościół był już stary. Świątynia w 1609 r. była drewniana, konsekrowana nosiła wezwanie Wniebowzięcia NMP i posiadała 4 ołtarze. Nowy kościół zbudowano w 1637 r. Kolejna tłuchowska świątynia pochodząca z 1828 r. spłonęła w 1881 r. W latach 1881 – 1888 nabożeństwa odprawiały się w prowizorycznej kaplicy. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1886 – 1888, według projektu architekta Ludwika Gosławskiego z Płocka. Kościół powstał dzięki staraniom ks. prob. Stanisława Nowakowskiego z funduszów parafialnych, przy dużym udziale Mariana Dunin – Wąsowicza, dziedzica dóbr Tłuchówka, Jeżewa i Wyczałkowa. Budową świątyni kierował Gustaw Dubalski, głównym wykonawcą był Jan Czerniewicz z Tłuchowa. Polichromię w I połowie XX wieku wykonał Władysław Drapiewski. Kościół został konsekrowany przez bpa Jerzego Szembeka w 1902 r.

 

 

Odpust: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

Proboszcz: Ks. Adam Brzeziński, od 01.07.2022 r.

Wikariusz: Ks. Krzysztof Załęski, od 2020 r.

Terytorium: Jasień, Julkowo, Kamień Kmiecy, Kamień Kotowy, Kłobukowo, Koziróg Leśny, Koziróg Rzeczny, Malanowo Gaje, Małomin, Marianki, Michałkowo, Mysłakówko, Obręb, Rumunki Jasieńskie, Sulkowo, Suminek, Tłuchowo, Tłuchówek, Turza Nowa, Turza Wilcza, Wyczałkowo, Zenobin.

Parafia należy do dekanatu tłuchowskiego – Diecezja Płocka.

Księża spoczywający na cmentarzu parafialnym: ks. Józef Obrębski(+ 1927), ks. Wincenty Borkowski (+1935), ks. Jan Marchewka (+1944)