W skład grupy Apostoła wchodzą : 

Redaktor naczelny: Anna Tłuchowska
Redaktor techniczny: Radosław Rutkowski
Korekta: Edyta Gąsiorowska
Rysunki: Marzanna Grudnicka – Sławińska
Redaktorzy: Klaudia Bielicka, ks. Adam Brzeziński, Beata Gachewicz, Elżbieta Kopytowska, Danuta Kupniewska, Paulina Przymirska, Angelika Rajkiewicz, Aneta Sosińska, Beata Stawska, Żaneta Tłuchowska,  Ewa Wiśniewska, ks. Krzysztof Załęski

       Gazeta parafialna Apostoł powstała z inicjatywy  ks. Andrzeja Zakrzewskiego, byłego proboszcza naszej parafii. Wydawana jest od marca 2005r. i dotychczas  znajduje oddane grono czytelników. Pierwszym redaktorem naczelnym był Radosław Różycki, a od roku 2015 funkcje tę pełni Anna Tłuchowska. Nazwa Apostoł  jest bardzo wymowna, ponieważ  gazetka jest pewną formą ewangelizacji, służy pogłębianiu wiedzy religijnej i teologicznej, przekazuje  parafianom rzeczowe i cenne wiadomości z życia Kościoła lokalnego, zachęca do refleksji nad Słowem Bożym. Prezentowane są również biografie błogosławionych i świętych oraz inne artykuły najczęściej związane z aktualnie przeżywanymi wydarzeniami roku liturgicznego, wywiady, wyniki konkursów parafialnych, ostatnio też świąteczne przepisy kulinarne. Nie brakuje w niej też ciekawych tematów społecznych, kulturalnych i patriotycznych.  Znakiem szczególnym naszego biuletynu, są autorskie rysunki wykonywane przez jedną z parafianek p. Marzannę Grudnicką – Sławińską.  

Gazeta parafialna redagowana na prawach maszynopisu skierowana jest do naszej wspólnoty parafialnej. Ukazuje się cztery razy w roku, systematycznie co trzy miesiące tj. w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu, w nakładzie 150 – 200 egzemplarzy. Dzięki stałej cykliczności wydawania jej,  stanowi też pewien rodzaj kroniki, z której przyszłe pokolenia będą mogły czerpać wiedzę o historii swojej parafii. Jest więc świadectwem życia parafialnego i dokumentem życia Kościoła lokalnego.

Gazetka powstaje dzięki życzliwości i społecznej pracy oddanych ludzi, którzy całym sercem zaangażowali się w pracę redaktorską tworząc ją z pasją, rzetelnością i starannością. Obecnie skład  redakcyjny pisma, stanowi szesnastoosobowa grupa parafin.