W roku 2006, z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii ks. Andrzeja Zakrzewskiego, zrodził się pomysł utrwalania wydarzeń dotyczących naszej gminy i parafii. Wtedy to ukazał się pierwszy numer Tłuchowskich Zeszytów Historyczno – Społecznych.

Tłuchowskie Zeszyty Historyczno – Społeczne to opracowanie, które zawiera ważne materiały poświęcone dawnej i najnowszej historii naszej lokalnej społeczności. Redaktorem naczelnym publikacji jest Edyta Gąsiorowska.