Nasi obrońcy …

Na terenie gminy Tłuchowo działalność prowadzi osiem OSP. Druhowie nie tylko są widoczni w akcjach ratunkowych, ale również w codziennym życiu swoich wiosek, jak również w życiu społecznym gminy oraz rodzinnych parafii. Wyrazem szacunku dla naszych strażaków było ufundowanie przez społeczeństwo sztandaru dla Zarządy Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie.
Sztandar ten poświęcił w 2021 r. ks. proboszcz Andrzej Zakrzewski.

Skład osobowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie:

Prezes – Andrzej Pączkowski
Wiceprezes – Dariusz Wałęsa
Wiceprezes – Krzysztof Giżyński
Komendant Gminny – Józef Mirosław Macieja
Sekretarz – Hanna Listkowska
Skarbnik – Iwona Strzałkowska
Członek Prezydium – Piotr Kuich
Członek – Sławomir Maciej Górecki
Członek – Marcin Dzięgielewski
Członek – Eugeniusz Grączewski
Członek – Łukasz Jagliński
Członek – Michał Niździński
Członek – Sławomir Poksiński
Członek – Zbigniew Przymirski
Członek – Mirosław Przymirski
Członek – Andrzej Wachowicz
Członek – Jerzy Zbrożek

 1. OSP Borowo powstała w 1927r.

Założycielami jednostki byli: Bronisław Kawski, Michał Ostatek, Antoni Górecki.

Remiza pochodzi z lat 1988 – 1991 . poświęcona 30 czerwca 1991 r. przez ks. prob. Tadeusza Lipowskiego. Modernizacja nastąpiła w 2012r. – poświęcenia całego  obiektu dokonał kapelan strażaków diecezji płockiej ks. Andrzej Zakrzewski.

Sztandar został nadany w 2006r. Poświęcenia dokonał ks. kan. Andrzej Zakrzewski

Skład Zarządu:

Prezes: Sławomir Górecki

Wiceprezes – naczelnik: Jarosław Kołodziejski

Wiceprezes: Sławomir Poksiński

Zastępca Naczelnika:  Bogdan Nowak

Sekretarz: Dariusz Sobiecki

Skarbnik: Henryk Radwański

Gospodarz: Jacek Sobiecki

Komisja Rewizyjna: Wiesław Złakowski, Piotr Złakowski, Mateusz Kołodziejski

Jednostka OSP Borowo liczy 24 członków, w tym 3 honorowych i 1 kobieta.

 

 1. OSP Jasień powstała w 1926r.

Założyciele: Wincenty Madejczyk, Edmund Kinert, Jan Kowalski.

Remiza – strażacy użytkowali budynek garażowy ze świetlicą. Dobudowano w 2012 r. kuchnię i sanitariaty oraz zmodernizowano budynek już istniejący.

Nowa remiza powstała w 2022r. Poświęcenia dokonał ks. dr Andrzej Zakrzewski w dniu 26.06.2022r. Sztandar został nadany w 2005r. Poświęcenia 26 czerwca 2005r. dokonał ks. prob. Andrzej Zakrzewski.

Skład Zarządu:

Prezes: Krzysztof Giżyński

Wiceprezes – naczelnik: Andrzej Wachowicz

Wiceprezes: Józef Żurawski

Sekretarz: Emil Gębarski

Skarbnik: Grzegorz Bukowski

Gospodarz:  Krzysztof Giżyński

Członek: Mariusz Giżyński

Komisja Rewizyjna: Kamil Giżyński, Paweł Hejza, Dawid Sieciński

Jednostka OSP Jasień liczy 22 członków.

 

 1. OSP Koziróg Leśny powstała 1 956r.

Założyciele: Jan Michalski i Henryk Głodkowski

Remiza powstała w latach 1985 – 1987. W latach 2002-2004 przeprowadzono gruntowny remont i rozbudowę.

Sztandar został nadany w 2004r. poświęcenia dokonał o. Mieczysław Jankowski – ówczesny kapelan strażaków powiatu lipnowskiego.

Skład Zarządu:

Prezes: Jerzy Zbrożek

Wiceprezes – naczelnik: Marcin Dzięgielewski

Zastępca Naczelnika: Błażej Papierski

Sekretarz: Jarosław Śmigrodzki

Skarbnik: Halina Łydzińska

Gospodarz: Mirosław Kowalski

Kronikarz: Agnieszka Zabost

Komisja Rewizyjna: Andrzej Smoliński, Hanna Cybulska, Agnieszka Dzięgielewska,

 Jednostka OSP Koziróg Leśny liczy 19 członków, 5 kobiet.

 

 1. OSP Mysłakówko

Założyciele: Bolesław Denst i Ksawery Sadowski

Remiza pochodzi z lat 1979-1980. Powstała na gruncie ofiarowanym przez dr Ksawerego Sadowskiego. W latach 2011-2012 dokonano remontu oraz rozbudowano kuchnię z zapleczem i sanitariatami. 8 lipca 2012r. została oddana do użytku. Poświęcenia całego obiektu dokonał ks. kapelan Andrzej Zakrzewski.

Sztandar został nadany 7 listopada 1982r. Poświęcenia 14 listopada 1982r. dokonał ks. prob. Eugeniusz Lubczyński. W 2022 r . z okazji 70 lecia istnienia straży Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. kan. Andrzej Zakrzewski, który też poświęcił nowy sztandar.

Skład Zarządu:

Prezes: Józef Mirosław Macieja

Wiceprezes – naczelnik: Zbigniew Przymirski

Wiceprezes: Jarosław Rębowski

Zastępca Naczelnika: Jarosław Grąbczewski

Sekretarz: Łukasz Macieja

Skarbnik: Jarosław Jankowski

Gospodarz: Rafał Żuchowski

Kronikarz: Anna Tłuchowska

Członek: Mariusz Lewandowski

Komisja Rewizyjna: Halina Opalczewska, Cezary Mąkowski, Paweł Kowalski

Jednostka OSP Mysłakówko liczy 33 członków, w tym 1 wspierający i 3 kobiety.

 

 1. OSP Tłuchowo – powstała w 1912r.

Założyciel: ks. prob. Wincenty Borkowski

Remiza – 1925 r. powstała drewniana remiza. W czasie II wojny światowej Niemcy pobudowali na działce W. Lesińskiego strażnicę z garażem. Po wojnie poczyniono już działania w kierunku budowy własnego budynku. Rzeczywistość okazałą się nieprzychylna strażakom. W latach 1966-1971 budowano nowe garaże. Z okazji 100 – lecia jednostki, przeprowadzono gruntowny remont garaży, a na piętrze powstała świetlica. Obiekt poświęcił ks. kapelan Andrzej Zakrzewski.

Sztandar został nadany 3 lipca 1977r. Poświęcenia dokonał ks. prob. Władysław Chrzanowski.

OSP Tłuchowo należy od 1997r. do KSRG.

Skład zarządu:

Prezes: Michał Niździński

Wiceprezes – naczelnik: Łukasz Jagliński

Wiceprezes: Paweł Ciesliński

Sekretarz: Tomasz Paczkowski

Skarbnik: Hanna Listkowska

Gospodarz: Jacek Kossakowski

Kronikarz:  Hanna Listkowska

Komisja Rewizyjna: Władysław Łabiszewski, Andrzej Statkiewicz, Łukasz Szulecki

Jednostka OSP Tłuchowo liczy 44 członków, w tym 4 wspierających i 4 kobiety.

 

 1. OSP Tłuchówek

Założyciel: Eugeniusz Witkowski

Remiza pochodzi z lat 1979-1981. W 1997r. wybudowano dwuboksowy garaż. Natomiast w latach 2011-2012 przeprowadzono  gruntowny remont. W 2012r w niedzielne popołudnie przy uroczystości poświęcenia  pól ks. prob. Andrzej Zakrzewski poświęcił  również wyremontowaną remizę.

Sztandar został  nadany w 1984r.

Prezes: Andrzej Pączkowski

Wiceprezes – naczelnik: Piotr Kuich

Zastępca Naczelnika: Krzysztof Kozakiewicz

Sekretarz: Emila Stawska

Skarbnik: Ireneusz Mieszkowski

Gospodarz: Mariusz Ambroziak

Kronikarz:  Emilia Stawska

Komisja Rewizyjna: Janusz Szymborski,  Paweł Ambroziak, Andrzej Świątecki

Jednostka OSP Tłuchówek liczy 42 członków, w tym 3 wspierających i 2 kobiety.

 

 1. OSP Trzcianka

Założyciele: Jan Skonieczny, Tadeusz Mrozowski, Marian Wyrzykowski, Mateusz Bieńkowski, Józef Przybyszewski, Szczepan Cybulski, Jan Majewski, Józef Pietraszczuk, Czesław Bieńkowski.

Remiza pochodzi z 1996r.

Sztandar został nadany 5 października 1980r., który wcześniej bo 28 września, poświęcił ks. prob. Ryszard Chludziński. 11 lipca 2020 r. ks. prob. Jan Zega poświęcił pamiątkową tablicę oraz nowy sztandar.

Skład Zarządu:

Prezes: Dariusz Wałęsa

Wiceprezes – naczelnik: Mirosław Przymirski

Wiceprezes: Karol Janiszewski

Zastępca Naczelnika – Tomasz Durmowicz

Sekretarz: Krystyna Zych

Skarbnik: Bogumiła Kosztowna

Gospodarz: Małgorzata Janiszewska

Kronikarz: Aneta Trzcińska

Komisja Rewizyjna: Roman Wiśniewski, Marcin Ruszczak, Józef Kosiorowski

Jednostka OSP Mysłakówko liczy 66 członków, w tym 12 wspierających.

 

 1. OSP Źródła – powstała w 1928r.

Założyciel: Antoni Brzeziński – kierownik miejscowej szkoły

Remiza pochodzi z lat 1929-1931. W 2012 przeprowadzono generalny remont. Po oddaniu strażnicy do użytku poświecił ją ks. kapelan Andrzej Zakrzewski.

Sztandar został nadany w 1978r.

Skład Zarządu:

Prezes: Eugeniusz Grączewski

Wiceprezes – naczelnik: Jarosław Krzemiński
Wiceprezes: Tomasz Michalski
Sekretarz: Iwona Strzałkowska
Skarbnik: Janusz Lisiecki

Gospodarz: Sławomir Serwach

Kronikarz: Wioletta Kuczmarska

Komisja Rewizyjna: Henryk Kopczyński, Michał Szachacz, Zbigniew Michalski

Jednostka OSP Źródła liczy 24 członków

 

Literatura:
A. Zakrzewski, Sieć Ochotniczych Straży Pożarnych w Diecezji Płockiej, Płock 2020.

 1. Zakrzewski, Rycerze św. Floriana w Gminie Tłuchowo, Płock 2006.
 2. Zakrzewski, Sto lat w służbie człowiekowi OSP Tłuchowo, Płock 2011.
 3. Zakrzewski, Od 100 lat służą Bogu i Braciom, Płock 2021.
 4. Zakrzewski, Wierni Strażackiej Dewizie, Płock 2019.

                                                                                                                                                                        opr. Radosław Różycki