W ewangelii św. Mateusza czytamy: „Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.” (Mt 19, 4 – 6).

Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga. Kobieta i mężczyzna obiecują sobie miłość i wierność oraz wyrażają gotowość przyjęcia i wychowania dzieci, którymi Bóg ich obdarzy. Wiążą życie ze sobą nawzajem oraz z Bogiem, który zawsze przy nich obecny, otaczając ich małżeństwo swoją opieką. Zawarcie sakramentu małżeństwa oznacza, że małżonkowie będą iść wspólnie przez życie i pozostaną przy sobie w dobrych i złych chwilach.

 

Procedura i potrzebne dokumenty

Trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, w celu spisania protokołu przedślubnego. Ponieważ takie spotkanie wymaga czasu, dlatego warto wcześniej umówić z się z kapłanem i znaleźć odpowiadający wszystkim stronom termin.

Młodzi powinni dostarczyć następujące dokumenty:

– Dowód osobisty.

– Aktualne świadectwo chrztu (wydawane przez parafię miejsca chrztu) z adnotacją o sakramencie bierzmowania.

– Zaświadczenie o katechizacji (ostatnie świadectwo szkolne).

– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

– Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Pamiętać należy, że dokumenty te ważne są tylko sześć miesiące od daty ich wystawienia.

 

Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa jest podawana do wiadomości publicznej w parafiach narzeczonych. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego przyszłych małżonków i wykluczenie ewentualnych przeszkód zawarcia małżeństwa.

 

Spowiedź przedślubna

W trakcie przygotowań do ślubu należy przystąpić do spowiedzi i poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

 

Spotkanie z duszpasterzem

Kilka dni przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z liturgią udzielenia sakramentu małżeństwa.

 

Pytania i wątpliwości

  1. Kto może udzielić młodym sakramentu małżeństwa?

„Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę.” (KKK nr 1623)

  1. Jak powinien zachować się fotograf i kamerzysta?

Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. Generalnie mogą podczas ślubów pracować tylko ci fotografowie i kamerzyści, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydane przez instytucje kościelne.

  1. Czy młodzi mogą dobrać teksty liturgiczne na uroczystość zaślubin?

Istnieje taka możliwość, aby w rozmowie przedślubnej z kapłanem ustalić, które teksty biblijne zostaną wykorzystane podczas udzielenia sakramentu małżeństwa.

  1. Od kogo zależy dobór pieśni na uroczystości ślubnej?

Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.

Comments are closed